Werken aan Effectiviteit heeft opdrachten uitgevoerd voor o.a.: