Training ‘Motivatietraining’

Motivatietraject
"Op naar verankerde intrinsieke motivatie"

Binnen uw bedrijf heeft de laatste tijd veel gespeeld. U bent veel gegroeid of juist afgeslankt. In ieder geval ligt de toekomst voor u (weer) open. Maar hoe vullen we die toekomst in?

De collega's zijn allemaal goed in hun vak maar dat alleen is niet genoeg. Hoe zorgen we ervoor dat de communicatie, de onderlinge samenwerking en met name de mindset van het bedrijf aansluit op een gezamenlijke toekomst?

Ons paradepaardje: het Motivatietraject. In dit traject, dat tot stand komt na een uitgebreide intake (waaronder die met de medewerkers zelf), worden meetbare doelstellingen vastgesteld en deze vertaald naar trainingsprogramma's. Daarna worden deze doelstellingen doorvertaald naar individuele persoonlijke ontwikkelplannen. (Pas) Als men weet wat men moet doen (en waarom) wordt er getraind en gecoacht.


Omdat dit een maatwerk traject is, is het uiteraard lastig om aan te geven hoe het traject er uit komt te zien. Om u een beeld te geven schetsen we u enkele mogelijkheden:
 • » Centrale en plenaire Kickoff
 • » Ontwikkeling op basis van persoonlijk ontwikkelplan
 • » Op maat gemaakte workshops: (bijvoorbeeld)
 • » Motivatie, wat is dat?
 • » Missie, visie en kernwaarden
 • » Doelen stellen en halen
 • » Naar een wendbare mindset
 • » Inspirerend leiderschap
 • » Ik en mijn klant
 • » Feedback geven (en ontvangen)
 • » Coachend leiderschap
 • » Teamontwikkeling
 • » Omgaan met weerstand
 • » Timemanagement
 • » Van stress naar stretch naar comfort
 • » Wilskracht en motivatie
 • » Instroom: intrinsieke selectie aan de poort
 • » Grip op verzuim
 • » Mindfullness en meditatie
 • » Begeleiding management
 • » 1 : 1 begeleiding indien noodzakelijk

Meer informatie