Lezingen / Inspiratiesessies

"De invloed van leiderschap op motivatie: what makes Sammy run?"
"Leiderschap en wendbaarheid: op naar een wendbare mindset"
"Stop met veranderen, word wendbaar! Wat mindset allemaal (niet) kan doen…."

In een paar uur tijd wordt u op humoristische wijze een spiegel voorgehouden. Samen met het publiek neemt de spreker u spelenderwijs mee in de thema's. De lezingen zijn interactief, en bevatten veel direct toepasbare tips. Doelgroep zijn primair MT's / leidinggevenden maar kunnen op verzoek ook aan het gehele personeel worden gegeven.

Tijdsduur ongeveer 2,5 uur.

Meer informatie