Ziekteverzuim preventie via motivatietraining

Ziekteverzuim heeft dikwijls te maken met motivatie- of teamproblemen op de werkvloer. Hard werken of te hoge werkdruk zijn is voor het meeste personeel geen primaire reden voor ziekteverzuim. Het gaat om de sfeer, de motivatie, kritiek, klachten en alle overige tegenwind die zij ervaren op de werkvloer.

Wij bieden conflictoplossende interventies gedurende de motivatietraining. De kracht van de motivatietraining is dat er allerlei teamspirit opdrachten worden georganiseerd. Dit verhoogt de saamhorigheid maar tegelijkertijd komen meestal ook de onderlinge blokkades aan het licht. Dit is de subtiele weg om onderlinge problemen te signaleren, te bespreken en op te lossen.

We scheppen de vertrouwensbasis om openlijk knelpunten te bespreken, met de groep en/of 1 op 1 met de trainers. Maak eens tijd voor een probleemoplossende team training met van Leijen Training & Coaching. We krijgen de teams weer op de rit. In sommige gevallen blijkt de teamsamenstelling geen succes en dan zullen wij dit ook rapporteren.

Wij voorkomen veel ziekteverzuim

Wij houden het personeel met een hoge drop-out risico de spiegel voor. Deze confrontatie kan op het moment zelf best moeilijk zijn maar praktisch iedereen is er op termijn gelukkig mee. Wij voorkomen veel ziekteverzuim en zorgen dat weer een basis wordt gelegd voor teamontwikkeling en gemotiveerd personeel.