Zelfvertrouwen opkrikken tijdens motivatietraining

Een belangrijke voorwaarde voor motivatie en de juiste mindset is een gezonde dosis zelfvertrouwen. Het gevoel dat je beschikt over kwaliteiten, talent en dat anderen jou waarderen. Zelfvertrouwen doet wonderen. Het is van doorslaggevende betekenis of:
  • » een spits wel of geen goal maakt
  • » een verkoper wel of geen order haalt
  • » iedereen goed in zijn vel zit
  • » er een gespannen sfeer hangt
  • » het personeel wel of geen zin heeft in de werkdag

Onzekerheid wegnemen

Veel werknemers hebben moeite met de opgelegde werkdruk. Ze staan stijf van de stress. Onzekerheid is één van de meest voorkomende oorzaken van stress bij hoge werkdruk. Vaak is er geen echte aanleiding om te twijfelen aan de kwaliteiten en het wel of niet halen van de dealdline. Het is dus van belang om onzekerheid om te buigen in zelfvertrouwen. Dat is exact waar wij je bij kunnen helpen tijdens de motivatietraining.

Vraag stellen