Stop met veranderen, word Wendbaar!

Ben je leidinggevende of HR manager? En wil je de wendbaarheid vergroten, maar:
 • • Komen mensen niet uit zichzelf in beweging?
 • • Kan door samenwerking en afstemming op de omgeving de dienstverlening verbeteren?
 • • Kan het leervermogen van medewerkers worden ontwikkeld?
 • • Zijn medewerkers lang binnen dezelfde functie werkzaam en wil je werken aan duurzame inzetbaarheid?

Wendkracht® Programma's

Wij zorgen op een inspirerende, interactieve en humoristische wijze voor meer Wendkracht® bij medewerkers, waardoor de organisatie zich in de juiste snelheid kan afstemmen op de markt en/of omgeving. De voordelen op een rij:
 • • Blijvende inzetbaarheid
 • • Verankerde leercultuur
 • • (Keten)samenwerking en verbeterde dienstverlening
 • • Omgevingsgerichtheid en ondernemerschap
 • • Verbeter- en innovatiekracht
 • • Alignement: samenspel door gehele organisatie en co-creatie.
 • • Intrinsiek gemotiveerd personeel

En hierdoor continuïteit van de organisatie.

Meer info