Teamcommunicatie

Het onderwerp teamcommunicatie speelt als een rode draad door al onze motivatietrainingen. Er is wel degelijk teamcommunicatie op de afdeling. Maar dit zijn vooral taakgerichte meetings over klanten, werkprocessen, cijfers, producten en vooral over de problemen. Voor een goede motivatie en teamwork is er meer nodig dan functioneel inhoudelijke zaken.

Tijdens de motivatietraining zullen we veel aandacht schenken aan verschillende vormen van teamcommunicatie:
  • » de kracht van informele communicatie buiten de formele overlegstructuren
  • » aanspreekgedrag op slecht functioneren en overtreding van de afspraken
  • » luisteren met aandacht
  • » SMART communicatie
  • » een professionele bedrijfspresentatie
  • » het belang van mensgerichte communicatie
  • » samenvatten
  • » betrokkenheid verhogen

De teamcommunicatie is uitermate nuttig voor zowel de leidinggevende als de medewerker. Wij doen ons best om de participatie ook van de onzekere medewerkers te intensiveren. 1 team 1 goal 1 mission. Dit betekent we spelen bij teamcommunicatie onderwerpen ook in op gedragsverandering, betrokkenheid en zelfvertrouwen.

Uitgebreide info over teamcommunicatie