Motivatietraining met gedragsaanpassing

Het gedrag van ieder teamlid is van grote betekenis voor de motivatie in het team. De motivatietraining speelt in op groepsinteractie. In onze sixth sense voelen wij snel aan waar de blokkades zich bevinden, in het team en bij individuen zelf. Wij bouwen vanuit hun warme persoonlijkheid aan de juiste vertrouwensbasis om gevoelens te uiten. Gevoelens te uiten in de groep en / of tijdens de 1 op 1 persoonlijke sessies.

Er is een sterke tendens naar individualisering. Veel teams wisselen telkens weer van samenstelling en functioneren in feite als los zand. Er is te weinig synergie. Dit wordt extra gevoed door de flexibilisering van de arbeidskrachten. De teamcommunicatie schiet te kort. Medewerkers trekken hun eigen plan en hebben meer aandacht voor hun eigen prestaties. De motivatietraining is erop gericht om het individuele gedrag te laten shiften naar meer oog voor de teamprestatie en samenwerking.

Wij werken aan het gedrag van het team en ieder teamlid. Wij letten erop dat de gewenste gedragsverandering wordt toegepast de volgende sessie. Een goede team samenwerking komt pas tot stand als het team zich realiseert dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Dat verandering nodig is, en dat ze dit dan ook daadwerkelijk toepassen, met positieve mindset.

Referentie over gedragsverandering