Teams in hun kracht zetten

Veel leidinggevenden en P&O professionals maken competentieprofielen van individuele werknemers maar weinigen maken een goede profielschets van hoe een team optimaal kan presteren. Iedere werknemer krijgt individuele taken maar hoe verhouden deze zich binnen het team tot elkaar? Hoe verloopt de verbinding tussen de onderlinge taken? Tijdens onze motivatietraining maar vooral tijdens de teamontwikkeling training focussen we op de synergie tussen medewerkers.

Wij zijn succesvol met teams in hun kracht te zetten:
  • » kwaliteiten optimaal benutten
  • » assistentie bij zwakke punten organiseren
  • » teamsamenwerking bevorderen
  • » onderlinge werksfeer en plezier
  • » teamcommunicatie
  • » duidelijke afspraken

"Vorm een TOPTEAM"

Je groep is divers. Men zegt dat dat goed is. Maar je merkt er niet zoveel van. Er vormen zich subgroepen en als er al gecommuniceerd wordt is het over elkaar en niet met elkaar. Moeilijk om hier leiding aan te geven. In 1 dagdeel wordt de klok weer gelijk gezet via een motivatietraining.

Trainingsaanbod