Motivatietraining met oog voor comfort zones

Iedere Nederlander heeft kwaliteiten en zwakke plekken. Veel mensen schieten in de stress zodra zij zich buiten hun comfortzone bevinden, zo ook op het werk. Een comfortzone overschrijding wordt meestal veroorzaakt door activiteiten, verantwoordelijkheden, beslissingen, gedrag, presentaties, kritiek en zelfs automatisering. Veel medewerkers uiten dit niet richting hun leidinggevende of collega’s. Met als gevolg aantasting van de motivatie bij het personeel.

Nu is het natuurlijk niet zo dat iedereen alleen maar leuk werk kan doen. Toch is het effectief om binnen het team openlijk te overleggen wat iemand leuk of niet leuk vindt, en waar iemand goed of zwak in is. Qua verdeling van de activiteiten zou een andere indeling kunnen leiden tot meer tevredenheid en meer productiviteit. Dit betekent elkaar helpen en ondersteunen als team, met het groepsbelang voorop.

Voorbeelden van comfort zone ongemak:
  • » gebruik van nieuwe softwareprogramma’s
  • » klachtafhandeling
  • » bellen van debiteuren
  • » reorganisaties
  • » bellen voor klantafspraken
  • » slechtnieuwsgesprekken
  • » administratieve taken
  • » presenteren in het openbaar

Vraag stellen