5 tips om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten

Het opzetten van een goede motivatie onder het personeel vraagt om betrokkenheid van de medewerkers. Als het personeel weinig aandacht heeft voor het werk en meer bezig is met Facebook, op de klok kijken of vakantiebestemmingen zoeken dan wordt het knap lastig om een goede motivatie te ontwikkelen.

5 tips om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten:

1. Maak verwachtingen waar

‘Medewerkerstevredenheid heeft alles te maken met de mate waarin drijfveren en verwachtingen ingevuld worden. Vooral de kernverwachtingen werkinhoud, collegiale sfeer en leiderschap zijn sterk van invloed op de betrokkenheid.’

 2. Zoek verbinding met de missie van de organisatie

‘Een organisatie die het beste uit medewerkers en uit zichzelf wil halen, zorgt ervoor dat alle medewerkers met gelijke verwachtingen verbonden zijn.’

Het personeel moet een positief gevoel hebben over waar de organisatie voor staat. Zo niet, dan zal het nooit die extra inspanning leveren.

3. Zorg voor een energieke omgeving

Volgens onderzoekers zijn de eerste twee punten de basis voor betrokkenheid.

‘Het verschil wordt uiteindelijk gemaakt door de mate waarin mensen energie in zichzelf weten te vinden en aan te wenden.’

4. Stimuleer teamwork

‘Begrijpen wat je bijdraagt, coachen en de bijdrage waarderen en het stimuleren en belonen om het meer, anders of sneller te doen, is wat medewerkers betrokken maakt. Betrokkenheid hoeft niet per sé betrekking te hebben op eigen medewerkers. Zo hebben wij ook voor Agent Holland een workshop georganiseerd voor het verbeteren van de samenwerking tussen de leverancier en de dealers.

5. Betrek mensen bij het succes van de organisatie

‘Een medewerker raakt meer betrokken door te weten hoe de organisatie presteert, in welke mate de organisatie succes behaalt en wanneer men betrokken wordt om de organisatie te verbeteren.

Dit komt neer op een strategisch ingezet en uitgevoerd performance management beleid.