Afspraken maken met het personeel

U heeft een bepaald doel voor ogen wat u wilt bereiken met een motivatietraining. Deze is afgeleid van de organisatiedoelstellingen. U wilt een hogere arbeidsproductiviteit? Minder ziekteverzuim? Betere teamprestaties? Maak de doelen SMART en zorg voor betrokkenheid van het personeel bij de totstandkoming van de plannen en de progressie. Concrete doelen stellen is niet alleen van groot belang voor goede bedrijfsresultaten maar zeer zeker ook om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen.

Veel bedrijven leggen de lat hoog. Er zijn veel hobbels onderweg die succes in de weg staan. Er moet hard gewerkt worden. Zorg ervoor dat alle plannen en onderlinge afspraken met het personeel goed geformuleerd worden. Goede prestaties vragen om een stabiele basis met werkafspraken, regels en heldere verwachtingen. Voor motivatie van uw personeel heeft behoefte aan deze structuur. Als u goed voor ze zorgt en duidelijkheid schept dan krijgt u er veel voor terug.

Er treden veel onderlinge irritaties op als er niet wordt ingegrepen op slecht gedrag, zoals:
  • » te laat komen
  • » telefoon niet opnemen
  • » privé Facebooken en e-mailen in de baas z’n tijd

Dit betekent allereerst dat u de afspraken en verwachtingen goed vastlegt in het arbeidscontract, het personeelshandboek en de notulen van de vergadering. Daarnaast is het van belang dat de leidinggevende de medewerkers evalueert op hun sterke en zwakke punten tijdens de beoordelingsgesprekken. Los van deze formele communicatie zal de leidinggevende ook moeten werken aan de informele communicatie, teneinde op mensgerichte wijze de motivatie te stimuleren.