Motivatietraining voor uw personeel

Wij zien motivatie als één van de belangrijkste speerpunten voor uw personeel. De uitdaging ligt bij HRM meestal niet op cognitieve ontwikkeling maar op de basis pijlers van goed functioneren:
  • » goede motivatie bij het personeel
  • » teamgeest
  • » heldere afspraken
  • » goede werksfeer / plezier
  • » wendkracht

De meeste reacties op onze motivatietraining voor het personeel zijn “ik weet het”. De hamvraag is “waarom doe je het niet? Michael van Leijen beheerst het talent om teams in hun kracht te zetten. We komen niet met oeverloze abstracte theorieën. We hanteren één vast motivatiemodel als houvast voor alle pragmatische opdrachten. Aan de hand van dit model, de opdrachten en evaluatiemomenten resetten we de mindset, motivatie en samenwerking van uw personeel.

De motivatietraining sessies wekken energie en motivatie op bij het personeel. Werken aan succes met een goede sfeer, positiviteit, betrokkenheid en een goede teambuilding. Ons uitgangspunt is om een spiegel voor te houden voor zelfreflectie en teamreflectie. Vanuit deze spiegel lossen we de blokkades op en werken we aan motivatie. We draaien dus niet zomaar ons lesje. We gaan in op wat wij signaleren onder het personeel.

Motivatietraining voor positiviteit onder personeel

We zitten midden in een recessie waarbij negativisme de overhand kan krijgen. Stress speelt op en heeft invloed op het gedrag. Er is te weinig aandacht voor mensgerichte aspecten wat o zo belangrijk is om personeel te motiveren. Dit is absoluut het moment voor een motivatietraining voor uw personeel. Even een dagje op de hei met het team en uit de dagelijkse sleur. De motivatietraining maakt uw team slagvaardiger en brengt de dynamiek weer terug op de werkvloer.